S.E.M.A.

Stichting

Op verzoek van de gemeente Vlaardingen is op 25 jan 2007 de Stichting Exploitatie Molen Aeolus (SEMA) opgericht. In de statuten is als doelstelling vermeld “de instandhouding als werkende korenmolen van als rijksmonument te boek staande ronde stenen stellingmolen”. En verder om dat doel te bereiken “de stichting tracht de noodzakelijke geldmiddelen te werven door subsidies en bijdragen, schenkingen e.d. en het ontplooien van activiteiten”.

SEMA heeft op 12 september 2009 de Molen Aeolus van de gemeente Vlaardingen in eigendom overgenomen.

In de overeenkomst van overdracht van de molen heeft de gemeente als opdracht meegegeven om de molen op een goede manier te exploiteren. Wat vooral inhoudt dat de molen op tijd en deskundig wordt onderhouden, wordt bediend door een ervaren molenaar en geregeld op de wind draait en voor het publiek wordt opengesteld.

Gegevens

Aan de Stichting Exploitatie Molen Aeolus is de ANBI status toegekend; de stichting is een algemeen nut beogende instelling. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar de desbetreffende gegevens staan.

GEGEVENS

Naam instelling Stichting Exploitatie Molen Aeolus (SEMA)
Fiscaalnummer 8175.51.980
Nummer inschrijving Kamer van Koophandel 24408901
RSIN nummer 817551980
Bankrekening BAN NL27 ABNA 0605618895 tnv  Stichting Exploitatie molen Aeolus
Plaats van vestiging Kortedijk 14, 3134 HB Vlaardingen
Postadres Lissabonweg 123, 3137 LC Vlaardingen
Telefoonnummer 06 21 89 14 33
Email secretaris@molenaeolus.nl
Doelstelling

De statutaire doelstelling van de Stichting Exploitatie Molen Aeolus luidt als volgt:
“De stichting heeft ten doel de instandhouding als werkende korenmolen van de als rijksmonument te boek staande ronde stenen stellingmolen, genaamd Aeolus, gelegen te Vlaardingen aan de Kortedijk 14, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie M, nummer 1917 en voorts als hetgeen met een en ander rechtstreeks en zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.”

Beleidsplan

De Stichting Exploitatie Molen Aeolus heeft een beleidsplan “Behoud met Beleid”. (PDF-bestand wat in een nieuwe tab opent)

Bestuur

De heer A. van Duijvenbooden, voorzitter en vrijwilligerscoördinator
De heer J.A.M. van Breukelen, secretaris
De heer P.W. Sely, penningmeester
De heer S. van der Marel, techniek
De heer J. Plooij, evenementen en techniek

De bestuursleden ontvangen voor hun inzet een belastingsvrije vrijwilligersvergoeding.

Jaarverslagen

De uitgebreide jaarverslagen van de activiteiten en financiën van de Stichting Exploitatie Molen Aeolus vindt u in hier op een rij. (PDF-bestand wat in een nieuwe tab opent)

ANBI Status

Het RSIN-nummer is 817551980. Door de Belastingdienst is de stichting  vanaf 1.1.2015 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tevens is de stichting belastingplichtig voor de omzetbelasting ( omzetbelastingnummer NL 8175.51.980.B.01.)

 

Snelle Links

Molengids

I

Doneer

Elke laatste zaterdag

10.00 – 15.00 uur

Molen Aeolus: "Icoon van Vlaardingen"

Onze Nieuwsbrief ook ontvangen? Geef je op